Valberedning i Getinge utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Getinge har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets fem största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Carl Bennet, Carl Bennet AB
  •  Ossian Ekdahl, Första AP-fonden
  •  Marianne Nilsson, Swedbank Robur AB
  •  Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder
  • Viveka Ekberg, representant för de mindre aktieägarna

 

Getinge är ett globalt ledande medicinteknikföretag verksamt inom kirurgi, intensivvård, infektionsbekämpning, vårdergonomi och sårvård. Getinge erbjuder utrustning, system och lösningar som bidrar till att höja kvaliteten och öka kostnadseffektiviteten inom sjukvård och
life science-industrin. Getingeaktien är sedan 1993 noterad på NASDAQ OMX Stockholm.