Valberedning i Gränges utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Valberedningen i Gränges har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015. De tre största aktieägarna vid tillfället (Fjärde AP-fonden, Orkla Industriinvesteringar AB samt Lannebo Fonder) har givits möjlighet att nominera kandidater till valberedningen.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare svenska aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Mikael Aru (Orkla), ordförande i valberedningen.
  • Claes Murander (Lannebo Fonder)
  • Anders G Carlberg (Gränges styrelseordförande)

 

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget geografiska marknader är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Sedan oktober 2014 är bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm.