Valberedning i Knowit AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Pia Axelsson, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Knowit AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Pia Axelsson, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Mats Olsson, styrelsens ordförande och sammankallande
  • Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder
  • Lennart Francke, Swedbank Robur

 

Knowit AB är ett av Nordens ledande konsultbolag som levererar kreativa och strategiska tjänster inom Design & Digital, IT och Management. Knowit etablerades 1990 och finns idag på femton orter i Sverige, fem i Norge samt i Helsingfors, Köpenhamn, Bremen och Tallinn. Knowit AB är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.