Valberedning i Lifco utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Lifco har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Carl Bennet, Carl Bennet AB, ordförande i valberedningen
  • Tomas Billing, Nordstjernan
  • Anna-Karin Celsing, representant för mindre aktieägare
  • Hans Hedström, Carnegie Fonder
  • Adam Nyström, Didner & Gerge Fonder  

 

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resulttillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och System Solutions. Idag har Lifco 118 bolag i 28 länder.