Valberedning i Nobina utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Nobina har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Ralph Herrgott, Sothic Capital
  • Nuno Caetano, Invesco
  • Jan Sjöqvist, Styrelsens ordförande

 

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Varje dag ser Nobina till att över en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även expressbusstrafik under varumärket Swebus på den svenska marknaden.