Valberedning i NP3 utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter.

Valberedningen i NP3 har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Håkan Andersson, Poularde AB/Norrlandspojkarna Fastighetsaktiebolag
  • Johannes Wingborg, Länsföräkringar Fondförvaltning AB
  • Rickard Backlund, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

 

NP3 äger över 150 fastigheter med totalt cirka 550 000 kvadratmeter. Hyresgästerna är drygt 900 till antalet och hyresvärdet uppgår till cirka 450 miljoner kronor på årsbasis. Samtliga fastigheter finns inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. Fastigheterna är belägna på ett flertal orter i Sverige och kategoriseras inom följande sex marknadsområden: Dalarna, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå. NP3 är börsnoterade på Nasdaq Stockholm.