Valberedning i Oriflame utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, Chef Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Oriflame har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets fem största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anders Dahlvig, styrelsemedlem och ordförande i valberedningen
  • Alexander af Jochnick, styrelseordförande
  • Per Hesselmark, af Jocknick BV
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund

 

Oriflame är ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Produkterna marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflamekonsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro.
Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.