Valberedning i Oscar Properties utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter

Valberedningen i Oscar Properties har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Jakob Grinbaum, Styrelsens ordförande
  • Fredrik Palm, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
  • Monika Lundström, Swedia Capital AB

 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Idag köper, utvecklar och säljer dom fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både omvandling och nyproduktion.