Valberedning i Probi utsedd(2)

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Valberedning i Probi har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Heinz-Jürgen Bertram, Symrise
  • Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
  • Bengt Jeppsson, Lunds Universitet

______________________

Probi är ett svensktbörsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Under 2015 omsatte Probi 216MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.