Valberedning i Svolder AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska aktier

Valberedningen i Svolder AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Christoffer Lundström, Provobis Holding/Rolf Lundström
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Fredrik Carlsson, Styrelsens ordförande och sammankallande

Svolder AB är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.