Valberedning i TradeDoubler AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i TradeDoubler AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets tre största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Cédric Vincent (ordförande), Reworld Media S.A.
  • Felix Kvick, Henrik Kvick AB
  • Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

 

TradeDoubler AB är ett internationellt nätverk för prestationsbaserad marknadsföring. De sammanför annonsörer, publishers, mediabyråer och utvecklare och låter dem samverka online för ökad tillväxt och lönsamhet.