Aktiv ägarstyrning i en värld redo för återstart

Pressmeddelande
Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för varje bolags och dess aktieägares bästa. AP4:s mål är att bolagens verksamhet ska utvecklas, ledas och drivas ansvarsfullt och därmed bidra till långsiktigt värdeskapande. I ägarstyrningsarbetet under första halvåret 2021 har AP4 arbetat i 40 valberedningar, röstat på 125 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Under våren har ägarstyrningsarbetet haft stort fokus på att utvärdera bolagsstyrelsernas prestationer och ta fram förslag på bästa styrelser. Andra viktiga områden som AP4 kontinuerligt arbetar med är strategiska frågor, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens arbete med hållbarhetsfrågor, bolagsstyrning, mångfald, miljö och sociala frågor, säger Thomas Ehlin, chef för ägarstyrning på AP4.

- AP4 är bland de tio största ägarna i 97 bolag och bland de fem största ägarna i 70 bolag. Det ger oss en relativt betydande ägarroll i ett stort antal bolag. Därmed har vi ett stort ansvar att vara en aktiv ägare, säger Thomas Ehlin.

I de 40 valberedningar där AP4 deltog under första halvåret 2021 var andelen kvinnor i bolagens styrelser 35,6 procent. Det är i år en lägre nivå och beror delvis på en annan sammansättning av bolag jämfört med tidigare år. Samtidigt är nivån högre än genomsnittet för samtliga svenska börsbolag som ligger på 34,8 procent.

- Bolagsdialoger är ett viktigt verktyg inom ägarstyrningsarbetet som ökar förståelse och bygger förtroende mellan parterna. Vi för kontinuerlig dialog med bolagen och följer bolagens utveckling mycket noga. Det gör att vi kan påverka och ta ställning i olika frågor och kommunicera tydliga förväntningar på bolagens styrelser och ledningar, säger Thomas Ehlin.

Länk till rapporten