AMF ny delägare i fastighetsbolaget Dombron

Fjärde AP-fonden har idag träffat en överenskommelse om att avyttra hälften av aktierna i Dombron Intressenter till AMF. I samband med affären köper Dombron fem fastigheter i Västerås med 810 lägenheter för cirka 400 miljoner av AMF.

Dombron är en av Sveriges största ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Vid årsskiftet ägde bolaget bostadsfastigheter till ett värde av sex miljarder kronor. Beståndet är koncentrerat till Uppsala, Stockholm, Halmstad och Göteborg.

Dombron har för avsikt att framöver växa genom förvärv och nyproduktion, inom såväl bostäder som s.k. samhällsfastigheter.

– Det gläder oss att få AMF som hälftenägare av Dombron. Tillsammans kan vi utveckla ett fastighetsbolag som kan gynnas av den möjlighet vi båda har som långsiktiga investerare, säger Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

– Med Fjärde AP-fonden och AMF som ägare till Dombron skapas goda förutsättningar för att på ett framgångsrikt sätt utveckla vår verksamhet. Vi är nöjda med förvärvet och ser affären som en långsiktig investering. Västerås är en kommun med stabil tillväxt, säger Jan-Erik Höjvall, vd Dombron.

Tillträde sker 29 april 2011.