AP4 accepterar inte Opcons bud på Tricorona

Volati, Fjärde AP-fonden, Stena Metall, Swedbank Robur fonder och SEB Fonder, vilka tillsammans äger 34,8 procent av aktierna i Tricorona, accepterar inte Opcons bud på Tricorona.

Den 10 februari 2010 lämnade Opcon AB ett erbjudande till aktieägarna i Tricorona AB att överlåta samtliga aktier i utbyte mot aktier i Opcon. Opcon erbjuder en nyemitterad Opcon-aktie för 6,5 aktier i Tricorona.

Volati, Fjärde AP-fonden, Stena Metall, Swedbank Robur fonder och SEB Fonder har beslutat att inte acceptera Opcons erbjudande eftersom detta inte bedöms avspegla bolagets potential och värde. Ställningstagandet är i linje med rekommendationen till aktieägarna från styrelsen i Tricorona att inte acceptera budet.

Volati, Fjärde AP-fonden, Stena Metall, Swedbank Robur fonder och SEB Fonder äger tillsammans 49 199 940 aktier i bolaget, vilket motsvarar 34,8 procent av kapital och röster beräknat på det totala antalet utestående aktier med avdrag för aktier återköpta av Tricorona.

 

För mer information kontakta:

Karl Perlhagen (Volati Ltd), tel: 08-21 68 40

Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), tel: 08-787 75 69

Magnus Östberg (Stena Metall AB), tel: 031-775 20 14

Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder AB), tel: 08-585 924 15

Anette Anderssson (SEB Fonder), tel: 08-788 32 69