AP4 drivande i globalt initiativ för utsläppsminskningar

AP4 lanserar tillsammans med FN (UNEP FI), Amundi och CDP ett globalt initiativ för utsläppminskningar, Portfolio Decarbonization Coalition, vid FN:s klimattoppmöte.

Gruppens målsättning är att 100 Mdr USD ska investeras i tillgångar som är mer koldioxideffektiva.

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon uppskattar initiativet där finansiella aktörer effektivt kan hjälpa till att påskynda klimatmedvetenheten.

Läs mer i pressmeddelandet här.