AP4 investerar för lägre växthusgasutsläpp på tillväxtmarknaderna

Fjärde AP-fonden kommer att investera i en ny aktiefond på tillväxtmarknaderna med bolag som har både lägre koldioxidutsläpp och lägre reserver av fossila bränslen. AP4 anser att nuvarande företagsvärderingar inte reflekterar de ökande kostnaderna för fossila bränslen.

AP4 anser att nuvarande företagsvärderingar inte reflekterar de ökande kostnaderna för fossila bränslen. Investeringen är ett steg i att positionera AP4:s globala aktieportfölj till att gynnas under övergången till en koldioxidsnålare ekonomi. Aktiefonden har skapats i samarbete med den globala fondförvaltaren Northern Trust och kommer att vara tillgänglig även för andra investerare.

Aktiefonden exkluderar både bolag med höga växthusgasutsläpp och bolag som har omfattande reserver av fossila bränslen, baserat på ett nyutvecklat index. Det innebär att företag med stora mängder potentiella utsläpp kommer att uteslutas från indexet.

- Med få undantag är numera de flesta överens om att koldioxid har en negativ inverkan på klimatet. Vi tror att dessa bolag framöver kommer att värderas annorlunda, och att växthusgaser på lång sikt kommer förknippas med högre kostnader. Förhoppningsvis kan detta också öka trycket på de bolag som släpper ut mest koldioxid, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

- Att kombinera tillgångar med god avkastning med ESG-kriterier för miljö, samhälle och bolagsstyrning är en växande trend när institutionella investerare inser att de kan uppfylla olika miljökriterier med sina portföljer samtidigt som de får den önskade marknadsexponeringen, säger John Krieg, VD för Northern Trusts kapitalförvaltning i Europa, Mellanöstern och Afrika.

- Vi är glada över att arbeta i partnerskap med AP4 med att implementera denna lösning för lägre koldioxidutsläpp.

Första investeringen i aktiefonden kommer att ske under 2013 och ersätta en stor andel av AP4:s nuvarande exponering mot tillväxtmarknaderna. Investeringen kommer att komplettera AP4:s tidigare koldioxideffektiva investering i den amerikanska aktieportföljen.

Stockholm den 7 oktober 2013

För mer information kontakta:

Pia Axelsson, Ägarstyrning, tfn: 08-787 75 72
Björn Kvarnskog, Chef Global Aktieförvaltning, tfn: 08-787 75 65
Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51

 

Om Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) är en ledande leverantör av kapitalförvaltning, tillgångs- och fondadministration, banklösningar och förvaltarverksamhet för företag, institutioner och välbärgade privatpersoner i hela världen. Northern Trust är ett finansiellt investmentbolag baserat i Chicago, med kontor i 18 stater i USA och med 17 internationella kontor i Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet. Den 30 juni 2013 hade Northern Trust tillgångar på depåkonton på 5,0 biljoner USD, och man förvaltade investerade tillgångar på 803,0 miljarder USD. Under mer än 120 år har Northern Trust skapat sitt rykte som ett industriledande företag med exceptionell service och kunnande, med innovativa produkter och nyskapande teknik. För mer information, se www.northerntrust.com eller följ oss på Twitter @NorthernTrust.

Kontakt hos Northern Trust:
Camilla Greene, tfn  +44 (0) 207 982 2176, Camilla_Greene@ntrs.com