AP4 levererar ett positivt resultat på 7,7 miljarder kronor

Nu är Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2003 publicerad.
  • Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30.
  • Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7% för första halvåret 2003.
  • Periodens resultat uppgick till 7,7 mdr.

- Fjärde AP-fondens resultat i absoluta termer är glädjande eftersom fonden därmed kan redovisa sitt bästa halvårsresultat sedan pensionssystemet omstöptes vid årsskiftet 2000/01. Den främsta anledningen härtill är stigande aktiekurser på världens aktiemarknader, som nu förhoppningvis bottnat i nuvarande cykel, säger VD Thomas Halvorsen.