AP4 publicerar klimatrapport enligt TCFD:s rekommendationer

Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) en klimatrapport enligt TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer. Rapporten följer TCFD:s fyra tematiska områden: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mått och mål. Därutöver redovisas exempel på AP4:s klimatrelaterade risker och möjligheter.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar, som påverkar i stort sett alla stater, branscher och företag. AP4 anser att en transparent rapportering av klimatrelaterade risker och möjligheter bidrar till en snabbare omställning till ett lågfossilt samhälle. En snabb omställning är nödvändig för att minimera klimatrelaterade risker och negativ påverkan på ekosystem, samhällen och ekonomier. AP4 stöder och rapporterar därför i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

- Vi anser att hållbarhet är en förutsättning för långsiktig framgångsrik förvaltning. Därför integrerar vi på AP4 hållbarhet med ett särskilt fokus på Klimat & miljö i investeringsprocesserna, säger Niklas Ekvall, VD på AP4.

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt bidrar AP4 till tryggare pensioner.

AP4:s Klimatrapport för 2017 finns att läsa och ladda ned här.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51  
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 08-787 75 28