AP4 publicerar Stämmosäsongsrapport för 2018

Pressmeddelande
Som långsiktig och engagerad ägare agerar AP4 med målet att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas, förbättras och bedrivs ansvarsfullt och transparent. Det skapar förutsättningar för att bolagen blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning.

- AP4 är en betydande ägare i svenska börsbolag och vi har sedan lång tid ett stort engagemang och lägger ned mycket arbete med utgångspunkt i alla ägares och intressenters bästa. Totalt äger vi aktier i 145 svenska börsbolag och i 1 589 utländska bolag, säger Niklas Ekvall, VD på AP4.

AP4 påverkar genom att nära följa bolagens utveckling, ta ställning i olika frågor och kommunicera tydliga förväntningar till bolagens styrelser och ledningar. Under stämmosäsongen 2018 utövade AP4 sin ägarrätt och röstade på 81 svenska och 823 utländska bolagsstämmor. Dessutom arbetade vi i 31 svenska valberedningar, varav som ordförande i fyra, där ambitionen är att för varje bolag hitta den styrelse som bäst kan tillgodose det specifika bolagets behov. I detta sammanhang läggs stor vikt på att arbeta för ökad mångfald och fler kvinnor i styrelserna.
- AP4 har som krav att för varje styrelseplats som tillsätts ska det finnas minst en kvinna på valberedningens kortlista över styrelsekandidater. 2018 var totalt 31,5 procent av de invalda styrelseledamöterna i börsbolagen kvinnor. Då många av de nyvalda kvinnorna ersatte män, steg andelen kvinnor i börsbolagens styrelser totalt med 1,3 procentenheter till 34,8 procent, säger Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig på AP4.

AP4:s Stämmosäsongsrapport 2018 sammanfattar AP4:s arbete inför och under stämmosäsongen 1 januari - 30 juni 2018. Rapporten finns att läsa och ladda ned här.

För mer information, kontakta:
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet
Tfn: 08-787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se