AP4 publicerar stämmosäsongsrapport för 2019

Pressmeddelande
Idag publicerar AP4 sin Stämmosäsongsrapport för 2019. Rapporten sammanfattar hur vi under stämmosäsongen våren 2019 har utövat vårt aktiva ägande genom att vara representerad i valberedningar, föra dialog med bolag och övriga ägare samt genom att rösta på bolagsstämmor

AP4 arbetade under första halvåret i 39 svenska valberedningar, där stor vikt lades vid ökad mångfald och fler kvinnor i styrelserna. 

"AP4 är en långsiktig och strategiskt inriktad investerare. Fonden investerar huvudsakligen i väl fungerande bolag, men med fondens långsiktighet har vi även möjlighet att gå in i bolag som har utmaningar idag, men där vi ser att det finns en underliggande sund affärsidé samt en styrelse och ledning som är villiga att jobba för att utveckla bolaget. Det är ett arbete som normalt löper över en följd av år. Med vår långsiktighet har vi möjlighet att stötta bolaget under förändringsfasen, ett arbetssätt som när det är lyckosamt ger utdelning över tid", säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

Hittills i år har AP4 röstat på 80 svenska och 872 utländska bolagsstämmor. Årsstämmorna 2019 kan generellt beskrivas som informativa, odramatiska och mestadels välarrangerade. En viktig fråga för oss under året har varit att ersättningsprogrammen ska ha vettiga och relevanta prestationskrav för att tilldelning ska ske. En annan viktig fråga handlar om styrelsens hantering av rättigheten för aktieägare i svenska bolag att lägga egna förslag på bolagsstämmor.

"Inför ett mindre antal stämmor har det inkommit aktieägarförslag som var med kallelsen till stämman. För att fatta beslut i vissa av förslagen behövdes även information om hur bolagets styrelse såg på frågan. Tyvärr är det väldigt sällan det förekommer någon kommentar från styrelsen på aktieägarförslag, vilket gör att det saknas beslutsinformation i fråga", säger Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig på AP4.

 För mer information, kontakta:

Niklas Ekvall, VD, tfn: 08-787 75 51
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 070-603 80 75


AP4:s Stämmosäsongsrapport 2019 sammanfattar AP4:s arbete inför och under stämmosäsongen 1 januari-30 juni 2019. Rapporten finns att läsa och ladda ned här.