AP4 rankad främst i internationell analys av pensionsfonders klimathantering

Fjärde AP-fonden har blivit rankad på första plats i en internationell analys av 100 pensionsfonder. Analysen omfattade hur fonderna i sin verksamhet tar hänsyn till och hanterar klimatförändringen.

AP4 är även en av två pensionsfonder som tilldelas det högsta betyget AAA. Även övriga svenska AP-fonder rankas högt i undersökningen.

- Vi är mycket glada över att ha tilldelats högst betyg i AODP:s rankning. Detta visar att vårt arbete inom hållbarhet gör skillnad. Det är också tillfredställande att konstatera att övriga AP-fonder faller väl ut i rankningen, vilket visar att AP-fonderna ligger i framkant internationellt vad gäller hantering av klimatfrågan, säger Niklas Ekvall, VD på Fjärde AP-fonden.

Det är Asset Owners Disclosure Project (AODP) som har gjort rankingen bland de 100 globala pensionsfonderna. AODP har analyserat fondernas klimatarbete utifrån TCFD:s ramverk. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) är rekommendationer för klimatredovisning framtagna på uppdrag av G20. TCFD utgår från fyra tematiska områden: Styrning, Strategi, Riskhantering samt Mått och mål. AP4 stödjer TCFD:s rekommendationer.

AODP:s rapport visar samtidigt att över 60 % av världens största publika pensionsfonder har liten eller ingen strategi när det kommer till klimatförändringen.

- Fjärde AP-fonden har identifierat klimatförändringen som en av de största systematiska riskerna för långsiktiga tillgångsvärden. Att minska klimatpåverkan är en förutsättning för en stabil framtida ekonomisk utveckling och därmed för Fjärde AP-fondens möjligheter att utföra sitt uppdrag över tid. Vår förhoppning är att vårt hållbarhetsarbete kommer att påverka utvecklingen och att vi tillsammans med andra investerare kan bidra till en lösning på den globala klimatutmaningen, avslutar Niklas Ekvall.

Tidigare år har AP4 placerat sig på en nionde plats (2016) och en tredje plats (2017) i AODP:s rankning.

För mer information, kontakta:
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet
Tfn: 08-787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se