AP4 stödjer FN-initiativ för att göra investeringar tobaksfria

Pressmeddelande
Redan 2016 fattade AP4 affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag, eftersom vi bedömer att stigande långsiktiga risker kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Nu ansluter sig AP4 till initiativet Tobacco-Free Finance Pledge, vars syfte är att lyfta fram finansiella institutioner som beslutat att inte investera i tobaksbolag och uppmuntrar andra att göra detsamma.

Bakom initiativet står FN tillsammans med Tobacco Free Portfolios, en organisation som leds av den australiensiska läkaren Bronwyn King. Initiativet stöds av mer än 130 investerare som tillsammans förvaltar mer än 5 biljoner dollar.

AP4 stödjer sedan tidigare FN:s långsiktiga globala hållbarhetsmål. De långsiktiga risker som kan förknippas med tobakskonsumtion bedömer AP4 motverkar FN:s långsiktiga mål om att säkerställa hälsa och välmående. En bedömning som AP4 förväntar sig att allt fler investerare kommer att dela i framtiden.

-  Att vi har fattat affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag beror på att vi bedömer att stigande långsiktiga risker med bland annat ökade regleringar kommer att påverka tobaksbolagens värderingar negativt i framtiden. Det är risker som inte bedöms vara korrekt prissatta idag och tobaksbolagens aktier anses vara övervärderade. Över tid riskerar därför tobaksbolag att utvecklas sämre än index, säger Niklas Ekvall, VD på AP4.

- Vårt affärsbeslut att inte äga tobaksbolag har hittills bidragit positivt till resultatet. Genom att delta i det här initiativet hoppas vi kunna påvisa för andra att det är lönsamt att integrera hållbarhetsaspekter i investeringarna, avslutar Niklas Ekvall.


För mer information, kontakta:
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet
Tfn: 08-787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se