AP4:s årsredovisning för 2002 publicerad

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2002 är nu publicerad.
  • Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 122 mdr per 2002-06-30.
  • Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till -10,2 för första halvåret 2002.

- Fallande aktiekurser på världens aktiemarknader är orsaken till att Fjärde AP-fondens resultat i absoluta tal under första halvåret är nedslående. Men i ett långsiktigt perspektiv är en hög aktieandel strategiskt nödvändigt för att säkerställa ett finansiellt stabilt pensionssystem, eftersom aktier på lång sikt har en högre förväntad avkastning än andra finansiella tillgångar, säger VD Thomas Halvorsen.