AP4:s årsredovisning för 2009 publicerad

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2009 är nu publicerad.

Året i korthet:

  • Fondkapitalet uppgick per 31 december 2009 till 195,7 (164,7) miljarder kronor, en ökning med 31,0 (–42,6) miljarder kronor jämfört med föregående år.
  • Fondens resultat för 2009 uppgick till 34,9 (–43,5) miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på 21,6 (–20,8) procent före kostnader. Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 21,5 (–21,0) procent.
  • Den aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 1,4 (–0,5) procentenheter före provisionskostnader och överträffar fondens mål 2009 med 1,0 procentenhet. Den aktiva avkastningen motsvarar ett bidrag på nära 1,9 miljarder kronor.
  • Under den senaste femårsperioden har fondens reala totalavkastning uppgått till i genomsnitt 3,3 (1,5) procent per år efter kostnader.

I en kommentar till årets resultat säger VD Mats Andersson:

–2009 blev ett rekordår för Fjärde AP-fonden då vi slog samtliga jämförelseindex och uppnådde en totalavkastning på 21,6 procent. Med ett genomgripande förändringsarbete i ryggen känns det extra glädjande att vi redovisar vår bästa aktiva avkastning sedan fonden fick sitt nya uppdrag 2001. Det ska dock ställas mot ett mycket svagt 2008, som var det sämsta året i fondens historia. Fjärde AP fondens stora exponering mot aktier har självklart bidragit till att avkastningen uppvisat stora svängningar, men genom att hålla fast vid våra långsiktiga portföljstrategier har vi kunnat ta tillbaka stora delar av förlusten i takt med att världens aktiemarknader återhämtade sig under det gångna året.

Fjärde AP-fondens fullständiga årsredovisning för 2009 kan hämtas och laddas ned på www.ap4.se.

 

Första - Fjärde AP-Fondernas resultat 2009 uppgick till 134 miljarder kronor

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna uppgick till sammanlagt 134 miljarder kronor för 2009, vilket motsvarar 19,4 procent i genomsnittlig avkastning.
  • Vid utgången av 2009 uppgick fondernas totala fondkapital till 809 miljarder kronor, vilket är en ökning med 118 miljarder kronor jämfört med utgången av 2008.
  • För 2009 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP-fonderna betalade ut 15,6 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet.