AP4:s halvårsrapport för 2004 publicerad

AP4:s halvårsrapport för 2004 är nu publicerad.
  • Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdr per 2004-06-30.
  • Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.
  • Periodens resultat uppgick till 7,4 mdkr.

- Efter en svag start på året har kapitalförvaltningsresultatet relativt jämförelseindex successivt förbättrats. Ränteförvaltningens relativa resultat är mycket tillfredsstälande inte bara under perioden utan också i ett längre perspektiv. Även den globala aktieförvaltningen - både internt och externt förvaltade aktier - kan redovisa ett tillfredsställande halvårsresultat. Därmed gav fondens positioner på den svenska aktiemarknaden ett otillfredställande utfall i det korta perspektivet, säger VD Thomas Halvorsen.