AP4:s halvårsrapport för 2007 publicerad

Nu är Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2007 publicerad.
  • Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2007 till 214,2 miljarder kronor, en ökning med 13,7 miljarder jämfört med årsskiftet.
  • Fondens resultat för perioden uppgick till 12,8 miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på 6,4 procent före kostnader. Efter provisionskostnader och rörelsens kostnader blev totalavkastningen 6,3 procent.
  • Avkastningen på marknadsnoterade portföljen uppgick till 6,1 procent före kostnader vilket var bättre än jämförbara index. Den aktiva avkastningen blev 0,1 procentenheter på de marknadsnoterade tillgångarna och 0,2 procentenheter på den totala portföljen.
  • Sedan start har fondens avkastning uppgått till i genomsnitt 5,4 procent per år, vilket motsvarar en årlig real avkastning på 3,8 procent.

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger fondens nye VD, Mats Andersson:

- Att förändra en förvaltningsorganisation tar tid och utvärderingen måste alltid göras över en längre period. Det är trots allt glädjande att kunna konstatera att Fjärde AP-fonden under årets sex första månader kan redovisa en positiv aktiv avkastning om drygt 0,2 procent (-0,5). I reda pengar handlar det om ett positivt resultatbidrag på nära 500 miljoner kronor.