AP4:s halvårsrapport för 2009 publicerad

Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2009 är nu publicerad.
  • Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2009 till 175,7 miljarder kronor, en ökning med 11,0 miljarder sedan årsskiftet.
  • Fondens resultat för perioden uppgick till 12,7 (– 18,2) miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på 7,9 (– 8,7) procent före kostnader. Efter provisionskostnader och rörelsens kostnader blev totalavkastningen 7,8 (–8,8) procent.
  • Avkastningen på den marknadsnoterade portföljen uppgick till 8,5 (–9,0) procent före kostnader. Den aktiva avkastningen för de noterade tillgångarna blev 1,0 (–0,2) procentenheter.
  • De senaste fem åren har fondens avkastning uppgått till i genomsnitt 3,6 procent per år, vilket motsvarar en årlig real avkastning på 2,1 procent.
  • Fondens valutaexponering uppgick till 14,5 procent vid halvårsskiftet.

I en kommentar till halvårsrapporten säger fondens VD Mats Andersson:

– Mot bakgrund av tidigare svaga resultat är det mycket glädjande att konstatera att vår aktiva förvaltning denna period bidragit positivt med nära 1,5 miljarder, vilket är mer än dubbelt så mycket som fondens delmål om att på årsbasis leverera en genomsnittlig överavkastning jämfört med index på 0,4 procentenheter. Glädjande är att samtliga förvaltningsområden har bidragit positivt.

Fjärde AP-fondens fullständiga halvårsrapport för 2009 återfinns på www.ap4.se