AP4:s halvårsrapport för 2010 publicerad

Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2010 är nu publicerad.
  • Fondkapitalet uppgick per 30 juni 2010 till 196,2 (175,7) miljarder kronor. Det ökade under det första halvåret med 0,4 (11,0) miljarder kronor, varav 2,4 (12,7) miljarder kronor kom från periodens resultat och –2,0 (–1,7) miljarder kronor hänförde sig till nettobetalningar till pensionssystemet.
  • Fondens resultat för perioden uppgick till 2,4 (12,7) miljarder kronor, motsvarande en totalavkastning på 1,3 (7,9) procent före kostnader. Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 1,2 (7,8) procent.
  • Den aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex, uppgick till 0,4 (1,0) procentenheter före provisionskostnader. Den aktiva avkastningen motsvarar ett bidrag på nära 0,7 miljarder kronor.
  • Under de 9½ år som gått sedan pensionssystemet ombildades har fondens avkastning uppgått till i genomsnitt 2,9 procent per år efter kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig real (inflationsjusterad) avkastning på 1,3 procent per år.

I en kommentar till periodens resultat säger VD Mats Andersson:

– Det är glädjande att vårt aktiva resultat fortsätter att utvecklas väl efter det genomgripande förändringsarbete som fonden genomgick under 2007 och 2008. Fjärde AP-fonden lämnade en absolutavkastning på 2,4 miljarder kronor för första halvåret, detta trots en svagt negativ utveckling på aktiemarknaden mätt som världsindex. Fonden överträffade sina jämförelseindex med 0,4 procentenheter innebärande ett mervärde på nära 700 miljoner kronor för perioden.

 

Fjärde AP-fondens fullständiga halvårsrapport för 2010 finns att hitta på www.ap4.se.