AP4:s och andra pensionsfonders aktieägarförslag till Wal-Marts bolagsstämma

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden hade lagt ett aktieägarförslag till Wal-Marts stämma tillsammans med UAW Retiree Medical Benefits Trust, Connecticut Retirement Plans and Trust Funds, Amalgamated Bank LongView Funds, F&C Management Ltd och Illinois State Board of Investments.

32 % av de oberoende aktieägarna röstade för  AP4:s och andra pensionsfonders aktieägarförslag till Wal-Marts bolagsstämma

Aktieägarförslaget gällde ökad transparens och öppen rapportering,  vilket är viktiga områden där AP4 vill se förbättringar. Det är glädjande att så  många aktieägare  röstade för aktieägarförslaget, vilket visar att Wal-Marts  investerare anser att bolaget ska redovisa öppet om bolaget använder sig av  möjligheten att återkalla rörlig ersättning om den bygger på missvisande  information s k claw-backs.