Bokslutskommuniké 2011

I en svag aktiemarknad där fondkapitalet minskade något jämfört med föregående år levererade fondens aktiva förvaltning ett positivt bidrag med nära en halv miljard kronor.
  • Fondkapitalet uppgick till 210,0 (212,8) miljarder kronor, en minskning med 2,8 (+17,1) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen uppgick till -0,7 (11,0) procent före kostnader. Totalavkastningen efter kostnader uppgick till -0,7 (10,9) procent. Årets samlade negativa avkastning beror huvudsakligen på den svaga utvecklingen på världens aktiemarknader.
  • Fondens förvaltningskostnader uppgick till 179 (176) miljoner kronor, vilket innebär en förvaltningskostnadsandel om 0,084 (0,087) procent. Inklusive provisionskostnader är motsvarande tal 0,095 (0,102) procent.
  • Den aktiva avkastningen överträffade jämförelseindex med 0,2 (0,8) procentenheter, före kostnader. Det motsvarar drygt 0,4 miljarder kronor (1,4) i aktivt resultat.
  • Det är tredje året i rad som den aktiva förvaltningen, efter fondens omorganisation för tre år sedan, överträffar jämförelseindex och därmed levererar positiva resultatbidrag.
  • Fondens valutaexponering var 26 (20) procent vid årets utgång.
  • Årets resultat uppgick till -1,6 (21,2) miljarder kronor.
  • Fonden utbetalade netto 1,2 (4,0) miljarder kronor till pensionssystemet 2011.

–  Ekonomiskt facit för Fjärde AP-fonden för det gångna året var ett totalresultat strax under nollstrecket. Bakom den siffran döljer sig ett år med mycket stora marknadsrörelser och dramatiska händelser som för tankarna tillbaka till turbulensen för ett par år sedan. Fjärde AP-fondens samlade resultat för 2011 anser jag under rådande omständigheter är acceptabelt, säger Mats Andersson, vd Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fondens fullständiga årsredovisning för 2011 återfinns på fondens hemsida, www.ap4.se.