Dombron säljer Studentstaden till Uppsalahem

Bostadsaktiebolaget Dombron avser att teckna en avsiktsförklaring om att sälja hela sitt innehav av studentbostäder inom Studentstaden till Uppsalahem. Samtidigt köper Dombron servicebostäder från Uppsalahem och inleder ett samarbete med Uppsala kommun om nyproduktion av bostadsrätter och hyresrätter. Det innebär att bostadsbyggandet kommer att öka markant i Uppsala.

– Vår kärnverksamhet är bostäder och samhällsfastigheter varför vi har  beslutat att sälja den delen av verksamheten som innehåller studentbostäder,  säger Jan-Erik Höjvall, vd på Dombron. Vårt mål är att Dombron ska öka från ca 5  Mdr kr till 20 Mdr kr inom de närmaste fem åren.

– Vi är glada över att vi kommer att sälja Studentstaden till Uppsalahem som  kommer att fortsätta att förvalta bostäderna på ett bra sätt, fortsätter  Jan-Erik Höjvall. Att ha kvar studentboendet i Uppsala  har varit en viktig  parameter för oss i försäljningsprocessen.

 

För mer information kontakta:

Jan-Erik Höjvall Vd, Bostadsaktiebolaget Dombron
Tel: 070-553 80  04
E-post: jan-erik.hojvall@dombron.se

Mats Andersson Vd, Fjärde AP-fonden
Tel: 070-603 45 51
E-post: mats.a.andersson@ap4.se