Etikrådet anställer en generalsekreterare

För att ytterligare förstärka Etikrådets arbete har John Howchin anställts som generalsekreterare. Hans huvudansvar blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer. Vidare kommer han vara delaktig i att utveckla Etikrådets strategier och fokusområden.

John Howchin arbetar idag på Norges Bank Investment Management (NBIM) där han är senior analytiker med ansvar för miljöanalyser, bolagsdialoger och strategiutveckling. Han arbetade tidigare i 5 år på GES Investment Services som vice VD, analyschef samt miljöanalytiker. Sammantaget har han arbetat med miljö- och etikfrågor sedan 1998.

- Det är mycket glädjande att vi får in en så kompetent och erfaren medarbetare som John i Etikrådet.  Med erfarenhet från både analys av miljö- och sociala frågor samt från en institutionell placerare, som lägger stor vikt vid dessa frågor, kommer han att kunna bidra mycket till att utveckla Etikrådets verksamhet, säger Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande 2009.

John tillträder sin tjänst som generalsekreterare i Etikrådet under första kvartalet 2010.

För mer information kontakta:

Christina Hillesöy Etikrådets ordförande 2009
Tel: 08-555 17 123
christina.hillesoy@ap3.se