Fem utmärkelser till Fjärde AP-fonden på ledande europeisk pensionskonferens

Pressmeddelande
Pensionskonferensen Investment & Pensions Europe avhölls i dagarna i Dublin på Irland. Konferensen samlar årligen ledande pensionsförvaltare från hela Europa. I samband med konferensen uppmärksammas varje år branschledande prestationer bland förvaltarna i en prisutdelning.

I konkurrens med 459 bidrag från 24 länder erhöll AP4 första pris för förvaltningen inom fem kategorier, flest bland samtliga deltagande fonder:  

  • Long-Term Investment Strategy
  • Active Management
  • Portfolio Construction & Diversification
  • Equities
  • Sweden’s top pension fund

 

”Vi har ett unikt mandat att förvalta kapitalet långsiktigt. Vi har skapat en förvaltningsstruktur som tillvaratar våra förutsättningar att vara långsiktiga i vår aktiva förvaltning och i vår portföljkonstruktion. Det bidrar till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer. Vi är naturligtvis glada över att få ännu ett erkännande för att vårt sätt att arbeta och bedriva förvaltning är framgångsrikt. Det är inspirerande och motiverande för vårt fortsatta utvecklingsarbete”, säger Niklas Ekvall, VD för AP4.

 

Kontakt:

Tobias Fransson
tel: +46 8- 787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se