Fjärde AP-fonden flaggar ned i Metro International

Fjärde AP-fonden flaggar härmed ner sitt ägande i Metro International. Fonden äger idag 4,70 % av kapitalet och 6,73 % av rösterna i Metro International. (Aktieinnehavet är fördelat på: 17.782.822 Metro A och 7.022.499 Metro B).

Fjärde AP-fonden genomförde igår (2012-02-02) försäljning av 693.715 Metro A och 1.921.575 Metro B, vilket utlöste flaggningsplikt. Fonden ägde innan försäljningen, 5,20 % av kapitalet och 6,99 % av rösterna i Metro International. (Aktieinnehavet var fördelat på: 18.476.537 Metro A och 8.944.074 Metro B).