Fjärde AP-fonden förvärvar Dombron AB

Fjärde AP-fonden har idag tecknat avtal om att förvärva bostadsbolaget Dombron AB. Säljare är Vasakronan AB. Dombron AB äger bostadsfastigheter till ett samlat värde om drygt 5.000 mkr. Beståndet finns i Uppsala, Stockholm och Göteborg.

Givet att berörda myndigheter lämnar sitt godkännande kommer affären att fullföljas i början av juli 2010.

Förvärvet av Dombron skall ses mot bakgrund av Fjärde AP-fondens önskan att öka andelen fastigheter i fondens portfölj, som hittills huvudsakligen har utgjorts av den 25-procentiga andelen i Vasakronan.

-Med köpet av Dombron får Fjärde AP-fonden en tillgång som ökar våra möjligheter att långsiktigt leva upp till de avkastningskrav som ställs på oss, säger fondens VD Mats Andersson.

Rådgivare i transaktionen har varit Areim.