Fjärde AP-fonden investerar i barns rättigheter

Fonden Global Child Impact Equities Fund är världens första fond med fokus på barns rättigheter. Bakom fonden står kapitalförvaltaren RobecoSAM och kungafamiljens stiftelse Global Child Forum. Fjärde AP-fonden (AP4) är en av de första stora investerarna.

- Vi är en långsiktig investerare vars mål är att bidra till pensionssystemets stabilitet. De investeringar vi gör idag tillhör våra kommande generationer, och därför var det självklart för oss att göra den här investeringen, säger Mats Andersson, VD AP4.

- Vi vill bidra till effektiva och väl fungerande marknader, och förstår därför vikten av att göra ansvarsfulla investeringar. I vårt arbete som en långsiktig investerare måste vi göra vad vi kan för att säkerställa barns välbefinnande; det är dom som de facto är vår framtid, fortsätter Mats Andersson.

Idag äger Global Child Forum 2015 rum på Stockholms slott. Forumet samlar 400 internationella beslutsfattare från näringsliv, myndigheter, det civila samhället och den akademiska världen. Syftet med forumet är att utgöra en plattform för global dialog, kunskapsöverföring och sektoröverskridande samarbetet.

Under dagen kommer fonden Global Child Impact Equities Fund att lanseras. Mats Andersson, Åse Bäckström (VD Global Child Forum) och Michael Baldinger (VD RobecoSAM) kommer då gemensamt att berätta om fonden.