Fjärde AP-fonden kommenterar Volkswagens bud på Scania

Fjärde AP-fonden kommer att noggrant utvärdera det bud som presenterats på Scania. Det är en grannlaga uppgift. Scania är ett företag i världsklass som utvecklats väl som självständigt och noterat bolag och borde ha goda förutsättningar att göra det framöver. Vi befinner oss i botten av en konjunkturcykel, vilket också försvårar en utvärdering.

Samtidigt kan vi konstatera att de senaste åren varit fyllda av motsättningar med Volkswagen som huvudägare. Volkswagen har, med stöd av sina A-aktier, i stort sett nonchalerat den 40-procentiga minoriteten och stängt den ute från både insyn och inflytande.

För en långsiktig investerare som Fjärde AP-fonden måste samtliga aspekter vägas in och då är det inte självklart att det pris som nu erbjuds på långs sikt är bäst för den svenske pensionären.