Fjärde AP-fonden lämnar in sina Scania-aktier

Fjärde AP-fonden har beslutat att lämna in innehavet i Scania (motsvarande cirka 0,6 % av kapitalet i Scania) i enlighet med Volkswagens erbjudande. Beslutet skall ses mot bakgrund av att Volkswagen redan passerat gränsen 90 %, vid vilken tvångsinlösen kan begäras.

-  Det är beklagligt att inte fler ägare kunde sluta upp bakom den oberoende kommittén i Scanias styrelse som så entydigt rekommenderade ägarna att tacka nej till Volkswagens erbjudande. Men istället för att gå en utdragen tvångsinlösningsprocess till mötes har vi beslutat att lämna in våra aktier, säger Fjärde AP-fondens VD Mats Andersson i en kommentar till beslutet.

-  Det är fortfarande vår uppfattning att budet inte speglar Scanias långsiktiga värde och att Scania hade utvecklats bäst som ett självständigt och noterat bolag, tillägger Mats Andersson.

 

Stockholm 2014-05-13

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51