Fjärde AP-fonden ökar hållbarhetsambitionerna – väljer bort kärnvapen och oljesand

Pressmeddelande
Fjärde AP-fonden (AP4) har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. AP4 ligger idag i framkant internationellt och premierades bland annat nyligen som den ledande pensionsfonden i världen inom klimatområdet. AP4:s uppfattning är att hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för framgångsrik förvaltning. Genom att ta ansvar som ägare och minska klimatriskerna i portföljen kan AP4 bidra till en högre långsiktig hållbar avkastning.

Den 1 januari 2019 infördes nya lagregler avseende hållbar förvaltning för AP-fonderna. De nya reglerna innebär en högre ambitionsnivå inom hållbarhet. Det införs nu i lagtext att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Målet ska uppnås utan att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

Sedan tidigare har AP4 valt att inte äga bolag som tillverkar tobak, minor, klustervapen, cannabis eller bolag där termiskt kol utgör mer än 20 procent av omsättningen.

AP4 utökar nu ambitionerna inom hållbarhet med stöd i de nya lagreglerna avseende föredömlig förvaltning och väljer bort kärnvapenbolag och oljesandsbolag.

  • Kärnvapen. AP4 anser att en föredömlig tolkning av Icke-spridningsavtalet stöder beslutat att inte äga aktier i kärnvapenbolag. AP4 bedömer att de moderniseringar och uppgraderingar av befintliga kärnvapensystem som nu sker inte är i enlighet andemeningen i Icke-spridningsavtalet för kärnvapen, som syftar till att kärnvapen på lång sikt ska avskaffas.
  • Oljesand. AP4 anser att det både är föredömligt och affärsmässigt att arbeta för en omställning till ett lågfossilt samhälle. AP4 har därför beslutat att inte äga aktier i bolag där oljesand utgör mer än 20 procent av omsättningen. Oljesand är en fossil energikälla med högt koldioxidutsläpp per energienhet och AP4 bedömer att denna måste fasas ut i en global omställning till ett lågfossilt samhälle, i linje med FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Beslutet är en vidareutveckling av AP4:s affärsstrategi att minska klimatrisken i tillgångsportföljen. Sedan tidigare väljer AP4 bort bolag med de relativt största utsläppen av växthusgaser och fossila reserver genom sina lågkoldioxidinvesteringar. AP4 äger inte heller kolbolag.

”Vi välkomnar att hållbarhet nu införs i lagtext med klarläggandet att förvaltningen ska ske föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. AP4 är ledande inom hållbar förvaltning bland pensionsfonder idag och vår ambition är att vara det även i framtiden. I anslutning till implementeringen av de nya reglerna för hållbar förvaltning, väljer vi att ytterligare öka våra ambitioner och väljer bort investeringar med koppling till kärnvapen och oljesand”, säger Niklas Ekvall, VD för Fjärde AP-fonden.

 

Kontakt:
Tobias Fransson
Chef Strategi & hållbarhet
Tel: 08-787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se