Fjärde AP-fonden tackar nej till Volkswagens bud på Scania

Fjärde AP-fonden har idag beslutat att tack nej till det bud på Scania som Volkswagen har presenterat om 200 kr per aktie.

Beslutet skall i första hand ses mot bakgrund av den entydiga rekommendation som Scanias oberoende styrelsekommitté har lämnat. Kommittén menar att budet om 200 kr per aktie inte avspeglar värdet på Scania för en långsiktig ägare.

Fjärde AP-fonden är medveten om att det finns en risk för att Scaniakursen kortsiktigt kan falla om budet dras tillbaka. Vår uppfattning är dock att Sveriges pensionärer, Fjärde AP-fondens uppdragsgivare, på sikt gynnas av att Scania förblir ett självständigt och noterat bolag.

Stockholm 2014-04-09

För mer information kontakta:
Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51