Försiktig stabilisering första halvåret 2023

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2023 uppgick till 6,0 procent efter kostnader. AP4:s fondkapital uppgick per sista juni 2023 till 485,6 miljarder kronor, att jämföra med 460,5 miljarder kronor vid årets början. Resultatet för första halvåret blev 27,7 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 2,6 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet.

– Den starka utvecklingen på aktiemarknaderna i inledningen av året gynnade AP4:s portfölj, som redovisar en avkastning på 6,0 procent efter kostnader för första halvåret 2023. De finansiella marknaderna karaktäriseras fortsatt av stor osäkerhet. Med det sagt så har vi under årets första sex månader överlag sett en positiv utveckling på världens aktiebörser, och ett brett globalt aktieindex steg med 14 procent. Resultatet innebär en viss återhämtning efter det svaga 2022, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

– AP4 har ett mycket långsiktigt uppdrag, och det som har betydelse är den avkastning som vår investeringsportfölj genererar över längre tidshorisonter. Om vi sträcker ut perspektivet till fem och än mer relevanta tio år så redovisar AP4 en portföljavkastning på 7,4 respektive 9,2 procent i genomsnitt per år. Om vi förlänger horisonten till 2001, då det nya pensionssystemet startade, så är den årliga genomsnittliga avkastningen 6,4 procent, fortsätter Niklas Ekvall.

– AP4 analyserar löpande hållbarhetstrender och söker investeringsmöjligheter som över tid bedöms stödja omställningen till ett hållbart samhälle såväl som ge en hög finansiell avkastning, exempelvis inom områden som fossilfria transporter, gröna byggnader, infrastruktur samt fossil utfasning inom energisystem. Bara under de senaste tre åren har AP4 investerat närmare 30 miljarder kronor i tematiska hållbarhetsinvesteringar och vår ambition är att successivt öka allokeringen till den här typen av investeringar i en sådan takt att vi kan identifiera dem med god potential, säger Niklas Ekvall.

– Vi är glada och stolta över de utmärkelser vi tilldelades under första halvåret, “Sovereign Wealth Fund of the Year” vid Sustainable Investment Awards och ”Nordic Investor” vid IPE Global Real Estate Conference & Awards. Priserna är ett kvitto på att vårt arbete är framgångsrikt inom olika verksamhetsområden och motiverar oss samtidigt att fortsätta utveckla vår verksamhet, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet  

30 jun 2023 

30 jun 2022 

31 dec 2022 

Utgående fondkapital (mdkr)

485,6

459,1

460,5

Periodens resultat (mdkr)

27,7

-66,6

-62,5

Nettoutbetalningar till pensionssystemet (mdkr)

-2,6

-2,0

-4,7

Avkastning total portfölj, före kostnader (%)

6,1

-12,6

-11,8

Avkastning total portfölj, efter kostnader (%)

6,0

-12,6

-11,9

Avkastning total portfölj efter kostnader (%), annualiserad 5 år

7,4

7,5

6,9

Avkastning total portfölj efter kostnader (%), annualiserad 10 år

9,2

9,7

9,2

Valutaexponering (%)

19,0

19,9

19,3

Förvaltningskostnadsandel exklusive provisionskostnader, på årsbasis (%)

0,06

0,05

0,05

Förvaltningskostnadsandel inklusive provisionskostnader, på årsbasis (%)

0,09

0,08

0,08