Fyra ägare lämnar in sina aktier i Invik-budet

Alecta, Fjärde AP-fonden, Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder lämnar in sina aktier i Invik-budet. Den starka kritiken mot prisskillnaden i budet mellan A- och B-aktier kvarstår, liksom anmälan till Stockholmsbörsen.

Vår bedömning är att det erbjudna priset är skäligt. Vår kritik mot budet gäller istället prisskillnaden mellan A- och B-aktier som missgynnar B-aktieägare. Denna kritik kvarstår. Vår åsikt är att Milestones bud bryter mot Takeover-reglerna. Denna fråga prövas nu på vår begäran av Stockholmsbörsen. Det är oklart när ett beslut från börsen kommer.

Oavsett börsens ställningstagande i Invik-fallet kommer vi nu att ta upp frågan om en översyn av Takeover-reglerna. Syftet är att dessa regler tydligare ska spegla att samma pris vid publika bud måste erbjudas alla aktier som har samma ekonomiska rätt i bolaget.

 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Nicolin, vd, Alecta, telefon: 08-441 60 50

Annika Andersson, chef för ägarstyrning, Fjärde AP-fonden, telefon: 08-787 75 69

Peter Rudman, chef för ägarstyrning, Nordea Fonder, telefon: 08-579 420 23

Marianne Nilsson, tf aktiechef och chef för ägarstyrning, Swedbank Robur Fonder, telefon: 08-585 924 15