Magnus Eriksson lämnar Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens vice VD och affärschef Magnus Eriksson har beslutat sig för att lämna AP4. Bakgrunden är att han av familjeskäl kommer att flytta till London vid halvårsskiftet 2016.

- Mina åtta år på Fjärde AP-fonden har varit fantastiska. Trots finans- och skuldkris har Fjärde AP-fonden lyckats flytta fram positionen på en rad områden. Vårt strategiska mandat, där utvärderingshorisonten är bortom tio år, har öppnat helt andra möjligheter att skapa avkastning. AP4:s mycket framgångsrika strategiska investeringar inom fastigheter, hållbarhet och aktier hade inte varit möjligt utan detta mandat och mina många och engagerade medarbetare, säger Magnus Eriksson i en kommentar.

- Jag beklagar Magnus beslut att lämna Fjärde AP-fonden, säger VD Mats Andersson. Han har på ett föredömligt sätt lett och utvecklat förvaltningen på Fjärde AP-fonden. Resultatet under de åtta år han varit anställd talar sitt tydliga språk. Samtidigt respekterar jag och har förståelse för hans beslut.