Magnus Eriksson utsedd till vice VD på AP4

Fjärde AP-fondens styrelse har utsett fondens affärschef Magnus Eriksson till vice VD. Magnus Eriksson kommer även i fortsättningen arbeta som AP4:s affärschef.

Magnus har arbetat på AP4 sedan 2008 och utsågs till affärschef i februari 2011. Magnus har bland annat haft ansvaret för att utveckla fondens strategiska fastighetsportfölj och är sedan 2010 styrelseledamot i Rikshem AB samt Hemfosa fastigheter AB.

- Det är fantastiskt kul att få arbeta tillsammans med alla duktiga medarbetare på Fjärde AP-fonden och få styrelsens förtroende som vice verkställande direktör, säger Magnus Eriksson.

- Detta är ett naturligt steg i fondens nya förvaltningsstruktur och mycket glädjande att Magnus med sitt engagemang och sin kunskap blivit utsedd till vice VD, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fonden överträffade målen och fondkapitalet ökade till 241 miljarder kronor under årets första sex månader.

Totalavkastningen uppgick till 6,3 procent och gav ett resultattillskott på mer än 14 miljarder kronor. AP4:s aktiva förvaltning överträffade index för nionde halvåret i följd.

 

Stockholm 2013-08-26

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51