Monica Caneman avser lämna uppdraget som ordförande för AP4

Monica Caneman har idag meddelat finansmarknadsminister Per Bolund att hon inte står till förfogande när nästa styrelse för Fjärde AP-fonden skall utses senare i vår.

Monica Caneman har varit Fjärde AP-fondens ordförande sedan 2008.

- Det har varit en spännande period att få vara med och leda styrelsens arbete på Fjärde AP-fonden. Vi har upplevt såväl en finans- som skuldkris och detta till trots har fonden levt upp till sina långsiktiga avkastningsmål, säger Monica Caneman.