Ny ordförande och vice ordförande i Fjärde AP-fonden

Regeringen har utsett Monica Caneman till styrelseordförande och Lars Frithiof till vice ordförande i Fjärde AP-fonden.

Monica Caneman inträdde i styrelsen den 29 maj och efterträder förra statsrådet Birgit Friggebo som varit ordförande i Fjärde AP-fondens styrelse sedan 2000.

- Att vara ordförande i de fonder som förvaltar svenska folkets pensionsmedel är viktiga och ansvarsfulla uppdrag. Därför är jag glad att en så erfaren och kvalificerad person som Monica Caneman har tackat ja till uppdraget, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Monica Caneman har över 20 års erfarenhet från SEB-koncernen, bl.a. som vice VD 1997-2001. Hennes styrelseuppdrag inkluderar flera uppdrag från bankområdet.

Till vice ordförande i Fjärde AP-fonden har Lars Frithiof valts. Han efterträder Karl-Olof Hammarkvist som varit vice ordförande i Fjärde AP-fondens styrelse sedan 2000.

Lars Frithiof har tidigare varit VD för Eon Sverige och han innehar ett flertal styrelseuppdrag, bland annat i Midway Holding och AH Industries A/S. Han är ordförande i Sydsvenska Handelskammaren och i Insamlingsstiftelsen för ekonomisk forskning vid Ekonomihögskolan i Lund, samt vice ordförande i Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn.