Ny rapport sammanfattar datautveckling inom biologisk mångfald för att identifiera risker och möjligheter

Pressmeddelande
Rapporten 'Integrating biodiversity into investment decisions' publicerad av J.P. Morgan Asset Management och Fjärde AP-fonden (AP4) är ett gemensamt projekt vars resultat sammanfattar och diskuterar de dataverktyg som finns för investeringar inom biologisk mångfald.

 

Rapporten kategoriserar de tillgängliga verktygen, dokumenterar förbättringsområden och ger rekommendationer till leverantörer av datalösningar för biologisk mångfald om sätt att förbättra sina produkter, för att bättre stödja investerare som vill identifiera risker och möjligheter relaterade till förlust av biologisk mångfald.

- Datalösningsleverantörer kan redan till viss del förse investerare med verktyg för att identifiera risker, men marknaden är ännu inte lika mogen som den är för klimatomställningen. Därför är syftet att fördjupa förståelsen för datalandskapets betydelse för biologisk mångfald, både ur investerares och kapitalförvaltares perspektiv, säger Martin Wahlgren, Client Advisor på J.P. Morgan Asset Management.

- Det finns idag ett starkt momentum kring biologisk mångfald och ambitionen med rapporten är att såväl leverantörer som företag, investerare och kapitalförvaltare ska få en ökad förståelse för finansiella och/eller systemrisker relaterade till biologisk mångfald, samt hur data och verktyg kan användas att hantera och rapportera om sådana risker i den pågående klimatomställningen, förklarar Julia Ripa, kvantitativ analytiker på AP4.

- Med rapportens resultat vill vi bidra till en djupare kunskap och öka fokus på information relaterad till biologisk mångfald och även om resultaten tar tid ser vi i pågående företagsdialoger att det redan sker en märkbar och positiv utveckling, avslutar Julia Ripa.

 

För mer info och ladda ner rapporten på Fjärde AP-fondens hemsida

För mer info och ladda ner rapporten på J.P. Morgan Asset Managements hemsida

 

För mer information:

Julia Ripa, Kvantitativ analytiker, AP4, e-post: julia.ripa@ap4.se
Martin Wahlgren, Client Advisor, J.P. Morgan Asset Management, e-post: martin.wahlgren@jpmorgan.com


För intervjuförfrågningar:

Karoline Hammar
, kommunikationschef, AP4, Tel: +46 70 603 45 53, karoline.hammar@ap4.se
Lennart Vaara, Marknadschef, JP Morgan Asset Management, +46 709 78 17 76, lennart.vaara@jpmorgan.com

 

Om AP4
AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det svenska allmänna pensionssystemets kapital. Efter en nettoöverföring på 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under 2022 uppgick fondkapitalet vid utgången av 2022 till 460,5 miljarder kronor. Portföljens CO2-utsläpp har minskat med 63 % sedan 2010.AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvar som ägare och ett starkt engagemang för hållbarhet skapar möjligheter till hög avkastning till låg kostnad. Vi har en lång historia av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen och är pionjärer vad gäller klimatstrategier och minskade utsläpp i våra portföljer. Läs mer om AP4 här 

Om J.P. Morgan Asset Management
J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) är marknadsföringsnamnet för JPMorgan Chase & Cos och dess dotterbolags investeringsförvaltningsföretag över hela världen. J.P. Morgan Asset Management, med ett förvaltat kapital på 2,45 biljoner USD (per den 31 december 2022), är en global ledare inom investeringsförvaltning. J.P. Morgan Asset Managements kunder inkluderar institutioner, privata investerare och förmögna individer på alla större marknader över hela världen. J.P. Morgan Asset Management erbjuder global investeringsförvaltning inom aktier, ränteintäkter, fastigheter, hedgefonder, private equity och likviditet. Läs mer om J.P. Morgan Asset Management här