Rekordår för AP4 - fondkapitalet ökade till 260 miljarder kronor

Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent efter kostnader under 2013. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 37 miljarder kronor. En starkt bidragande orsak till fjolårets positiva utveckling var valet att ha en hög andel noterade aktier. AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.
  • Fondkapitalet ökade till 260 (230) miljarder kronor och resultat uppgick till 37 (23) miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 16,4 (11,2) procent.
  • AP4 har genererat en årlig nominell totalavkastning efter kostnader om 7,2 procent i genomsnitt över 10 år, vilket i reala termer (inflationsjusterat) motsvarar 5,9 procent per år. Det överträffar styrelsens reala avkastningskrav om 4,5 procent i genomsnitt per år och är klart bättre än inkomstindex. Sedan starten 2001 uppgår den reala avkastningen till 3,3 år procent årligen i genomsnitt.
  • AP4:s aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex med 0,5 (1,0) procentenheter före kostnader, vilket motsvarar 0,9 (1,8) miljarder kronor. Det är tionde halvåret i rad som fondens aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än en passiv förvaltning
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga. Förvaltningskostnadsandelen, exklusive provisionskostnader, uppgick i årstakt till 0,08 (0,08) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,10) procent. Förvaltningskostnaderna uppgick till 227 (218) miljoner kronor.
  • Valutaexponeringen var 28,6 (27,7) procent vid årets slut.
  • Under 2013 betalade AP4 ut 6,9 (3,9) miljarder kronor netto från fondkapitalet för att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. Under de senaste fyra åren har AP4 netto betalat nära 20 miljarder kronor till pensionssystemet.

- Det är glädjande att AP4:s duktiga förvaltare för tionde halvåret i rad har överträffat index. Bidraget under de senaste fem åren uppgår till 6,2 miljarder kronor, vilket kan ställas mot en årlig kostnad om cirka 60 miljoner kronor för att bedriva aktiv förvaltning, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

- Än mer glädjande och mer relevant är AP4:s goda långsiktiga totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till 7,2 procent i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning på 5,9 procent per år. tillägger Mats Andersson.

- AP4 har under 2013 ytterligare ökat sina växthusgassnåla investeringar. Det ska ses i skenet av fondens önskan att öka de strategiska investeringarna, vars utvärderingshorisont är bortom tre år, tillägger Mats Andersson.

 

Stockholm 21 februari 2014

Fjärde AP-fondens årsredovisning 2013 kan läsas och hämtas på www.ap4.se

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51

Pia Axelsson, Information och ägarstyrning, 08-787 75 72