Stämmosäsongsrapport 2020: AP4 aktiv ägare i turbulent miljö

Pressmeddelande
Som långsiktig och engagerad ägare innebär ägarstyrningsarbetet för AP4 att ta ansvar för och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger en långsiktigt hållbar avkastning. Inför stämmosäsongen 2020 har AP4 arbetat i 38 valberedningar, röstat på 82 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Viktiga områden inom ägarstyrning som vi kontinuerligt arbetar med är bolagsstrategi, styrelsesammansättning, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens hållbarhetsarbete. AP4 lägger stor vikt vid att ta fram förslag på bästa bolagsstyrelse med fokus på ökad mångfald och därmed fler kvinnor i styrelsen, säger Arne Lööw, chef för ägarstyrning på AP4.

Ytterligare viktiga frågor under året har varit ersättningsprogram, samt att ett flertal bolag har önskat stora mandat för nyemissioner utan företrädesrätt för nuvarande ägare. AP4 är restriktiv till detta, men har i några fall röstat för förslagen när det har funnits en bra och väl motiverad förklaring med koppling till den operativa verksamheten och bolagets finansiella ställning.  

-AP4 investerar ofta i små noterade bolag och ser det som en viktig uppgift att stötta dessa i deras långsiktiga arbete, vilket vanligtvis ger god utdelning över tid. Inte minst under rådande osäkerhet på marknaderna har vi också tagit tydlig ställning i frågor som rör bolagens finansiella situation samt ersättningsprogram till ledningar och styrelser, säger Arne Lööw.

Första halvårets bolagsstämmor har präglats av covid-19 och till största del har stämmorna genomförts med poströstning i förväg samt i några få fall också med möjligheten att rösta i realtid men på distans.

-Omständigheterna har inneburit utmaningar såväl för de aktieägare som aktivt önskat delta, som för bolagsstyrelserna. Ett exempel är att det varit svårare att ställa frågor och föra dialog med styrelsen kring aktieägarförslag och därmed även försvårat för övriga ägare att göra sin egen bedömning av förslagen, avslutar Arne Lööw, chef för ägarstyrning på AP4.

Länk till rapport

För mer information:
Arne Lööw, chef Ägarstyrning, telefon: 08-787 75 59
Karoline Hammar, Kommunikationschef, telefon: 08-787 75 53