Svenska institutioner i unikt investerarsamarbete - för en hållbar framtid

Tretton svenska institutionella investerare – med ett förvaltat kapital på 3 800 miljarder kronor – går samman i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande.

 

Tillsammans har institutionerna 490 miljarder kronor placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar 18 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen. De 100 största bolagen på Stockholmsbörsen kommer i dagarna att få uppmaningen att delta i en enkätundersökning med frågor som gäller ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. En sammanfattning av enkätresultaten kommer sedan att offentliggöras i en rapport som publiceras i januari 2010.

Varför vill vi göra detta?

Vi anser att företagen genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspekter i sin verksamhet kan bidra till att minska risker och kostnader samt till att tillvarata affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande och vi som investerare kan försäkra oss om att viktiga förutsättningar finns för den framtida finansiella avkastningen på våra kunders kapital.

Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och relevant information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i affärsverksamheten skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed till att skapa bättre beslutsunderlag för investerare samt till att utveckla praxis på den svenska börsen.

Förebilden för projektet Hållbart värdeskapande är det norska projektet Bærekraftig verdiskaping som genomfördes för första gången år 2008.

Projektet Hållbart värdeskapande presenteras vid ett frukostseminarium i dag klockan 9.00 till 10.00. Därefter kommer de investerare som står bakom projektet att nås enligt nedanstående kontaktuppgifter.

 

Kontaktuppgifter till investerare som står bakom projektet:

DnB NOR Asset Management, projektledare för Hållbart värdeskapande - Allan Emanuelsson, 0702-67 94 64

Andra AP-fonden, Ulrika Danielson, Kommunikationschef, 031-704 29 29

Fjärde AP-fonden, Annika Andersson, Chef ägarstyrning och information,  08-787 75 69

Folksam, Emilie Westholm, Bolagsanalytiker, 0708-31 50 74

Första AP-fonden, Nadine Viel Lamare, ESG-analytiker, 08-566 20 270

Meta Asset Management, Gunilla Hjalmarsson, VD, 0708-666 360

Nordea Investment Funds, Sasja Beslik, Director ESG Analysis, 0733-577 310

SEB, Tove Bångstad, Fondchef Sverige, 08-676 90 86

Skandia Liv, Caroline af Ugglas, Aktiechef/Ägarstyrningsansvarig, 08-788 33 50

SPP, Stina Billinger, Ansvarig Corporate Responsibility, 0704-677482

Swedbank Robur, Anna Nilsson, Chef miljö- och etikanalys/ansvarsfulla placeringar, 0708-79 98 23

Svenska kyrkan, Gunnela Hahn, Ägaransvarig, 070- 286 29 50

Tredje AP-fonden, Christina Kusoffsky Hillesöy, Informationschef/Etik- och miljöansvarig, 08-

555 17 123

För mer information om den norska rapporten, kontakta Jeanett Bergan, projektledare för Bærekraftig verdiskaping i Norge, KLP, +47-920 38 589